Regulile jocului Fairytale Legends: Red Riding Hood™

Ai nevoie de ajutor pentru a juca sloturi online?

Învaţă să joci sloturi online cu ajutorul ghidului nostru simplu. Descoperă secretele, ce înseamnă simbolurile joker şi scatter, jackpoturile progresive şi 243 de metode de câştig, plus multe altele. Citeşte acum.

 • Fairytale Legends: Red Riding Hood™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri ce conține Funcții aleatorii, Funcții bonus, Sticky Wild Re-Spins și substituții Wild.
 • Jocul se joacă cu 20 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori diferite ale fisei.
 • Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
 • Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
 • FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
 • Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pe.
 • JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
 • Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de Plată.
 • Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
 • Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
 • Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu valoarea fisei.
 • Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
 • Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
 • Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Casieria.Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
 • Funcțiile aleatorii și Funcțiile bonus sunt jucate la același nivel al mizei și valoare a fisei ca la runda care le-a activat.
 • La finalul Funcțiilor Aleatorii și Bonus, câștigul total de la aceste funcții este adăugat la runda care a activat funcțiile.
 • La jocul principal și în timpul Funcțiilor aleatorii, pot să apară pe orice rolă stive de simboluri câștig mediu.
 • Toate cele cinci role conțin un număr de poziții adiacente care, pentru fiecare învârtire nouă, sunt înlocuite aleatoriu cu unul din simbolurile câștig mediu, cu excepția simbolului cu sigla jocului.
 • Simbolul selectat aleatoriu apare în stive la începutul fiecărei învârtiri.

Sticky Wild Re-Spins

 • Simbolurile Wild apar pe rolele 2, 3 și 4 de la jocul principal și pe toate rolele de la Free Spins.
 • 2 sau mai multe simboluri Wild care apar pe role la jocul principal acționează ca Sticky Wild-uri și acordă o Sticky Wild Re-Spin.
 • Toate simbolurile Sticky Wild de pe role de la învârtirea care a activat Sticky Wild Re-Spin rămân în aceeași poziție pe role în timpul Sticky Wild Re-Spin.
 • Este acordată o Sticky Wild Re-Spin suplimentară dacă unul sau mai multe Sticky Wild-uri vizibile apar pe role în timpul Sticky Wild Re-Spin.
 • Simbolurile Wild care aterizează în spatele Sticky Wilds nu sunt considerate a fi vizibile.
 • Sticky Wild Re-Spin se termină când nu mai apar Sticky Wild-uri vizibile în timpul Sticky Wild Re-Spin.
 • Nu poate fi activată nicio Funcție aleatorie sau Funcție bonus în timpul Sticky Wild Re-Spin.
 • Dacă la jocul principal aterizează simultan pe role 3 simboluri Bonus care activează Funcțiile bonus și 2 sau mai multe simboluri Wild care activează Sticky Wild Re-Spin, Funcția bonus este jucată prima.
 • Câștigurile Sticky Wild Re-Spin sunt adunate la eventualele câștiguri de la învârtirea inițială.

Funcții aleatorii

 • Cele 3 Funcții aleatorii sunt: Fairy Magic Spin, Fairy Surprise și Fairy Wild Spin.
 • Funcțiile aleatorii sunt activate aleatoriu la jocul principal.
 • Funcțiile aleatorii nu pot fi activate în timpul Sticky Wild Re-Spins sau Free Spins.
 • Funcțiile aleatorii nu pot fi activate simultan cu o Funcție bonus.

Fairy Magic Spin

 • La această Funcție aleatorie, apare un cluster aleatoriu de 5 până la 9 simboluri câștig mediu, cu excepția simbolului cu sigla jocului, ca o suprapunere peste role timp de o singură învârtire.

Fairy Surprise

 • Funcția aleatorie Fairy Surprise este activată aleatoriu în cazul unei situații fără câștiguri la jocul principal.
 • Un simbol este selectat aleatoriu din simbolurile câștig mediu de pe role după învârtire. Celelalte simboluri, începând cu simbolurile câștig redus, se vor transforma în simbolul selectat până când este acordat un câștig.
 • Simbolurile Bonus și Wild nu pot fi selectate în timp acestei funcții.

Fairy Wild Spin

 • 3 sau 4 simboluri Wild apar aleatoriu pe rolele 2, 3 și 4 în timpul învârtirii.
 • După ce rolele se opresc și câștigurile au fost achitate, este acordată o Sticky Wild Re-Spin.
 • Toate simbolurile Wild de pe role de la învârtirea inițială rămân pe poziție pe role în timpul Sticky Wild Re-Spin.
 • Este acordată o Sticky Wild Re-Spin suplimentară dacă unul sau mai multe Sticky Wild-uri vizibile apar pe role în timpul Sticky Wild Re-Spin.
 • Simbolurile Wild care aterizează în spatele Sticky Wilds nu sunt considerate a fi vizibile.
 • Sticky Wild Re-Spin se termină când nu mai apar Sticky Wild-uri vizibile în timpul Sticky Wild Re-Spin.

Funcții bonus

 • 3 simboluri Bonus care apar pe rolele 1, 3 și 5 la jocul principal activează una dintre Funcțiile bonus.
 • Pentru a activa o Funcție bonus, jucătorul alege una din cele trei lăzi.
 • Dacă Jocul automat este activat, una dintre lăzi va fi aleasă automat în 7 secunde dacă jucătorul nu intervine.
 • Cele 3 Funcții bonus sunt: Beware the Wolf Bonus, Free Spins și Coin Win.

Beware the Wolf Bonus

 • Când se activează Beware the Wolf Bonus, jucătorul primește un Bonus Game de tip joc de familie.
 • Jucătorul învârte un titirez făcând clic pe ecranul jocului pentru a se mișca pe planșă și câștiga fise.
 • Jucătorul începe de la poziția 0.
 • Multiplicatorul are valori între x1 și x20 înmulțit cu valoarea mizei.
 • Jocul are 5 tipuri de poziții: Coin Win, Dublare, Săgeată, Jackpot Coin Win și Colectare.
 • Când jucătorul aterizează pe poziția Coin Win, este acordat un câștig în fise.
 • Valoarea câștigului în fise este egală cu miza curentă înmulțită cu multiplicatorul indicat în poziție.
 • Când jucătorul aterizează pe poziția Double, toți multiplicatorii de la Bonus Game, inclusiv multiplicatorul Jackpot Coin Win, sunt dublați. Multiplicatorul nu se aplică la niciun câștig în fise colectat până atunci la Bonus Game.
 • Când jucătorul aterizează pe poziția Săgeată, jucătorul se mișcă de-a lungul săgeții la următoarea mișcare.
 • Când jucătorul aterizează pe poziția Jackpot Coin Win, Beware the Wolf Bonus se încheie și este acordat un câștig jackpot în fise suplimentar la câștigul în fise colectat până atunci la Bonus Game.
 • Valoarea Jackpot Coin Win este egală cu miza curentă înmulțită cu multiplicatorul Jackpot Coin Win cu valoarea x100 sau x200. Ultima este posibilă dacă jucătorul a aterizat mai înainte pe poziția Dublare.
 • Când jucătorul aterizează pe poziția Colectare, Beware the Wolf Bonus se încheie și este acordat câștigul în fise colectat până atunci.

Free Spins

 • Când sunt activate Free Spins, jucătorul primește 10 Free Spins.
 • Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca runda care a activat Free Spins.
 • În timpul Free Spins, 1 simbol Bonus care aterizează pe role acordă 2 Free Spins suplimentare. 2 simboluri Bonus acordă 4 Free Spins suplimentare, iar 3 simboluri Bonus acordă 10 Free Spins suplimentare.
 • La Free Spins, simbolurile Bonus pot să apară doar pe rolele 1, 3 și 5.
 • La Free Spins, 2 sau mai multe simboluri Wild care apar pe role acționează ca Sticky Wilds și acordă o Sticky Wild Re-Spin.
 • La Free Spins, simbolurile Sticky Wild pot să apară pe toate rolele.
 • Simbolurile Bonus nu pot să apară pe role în timpul Sticky Wild Re-Spins.
 • Câmpul câştig total include toate câştigurile de la Free Spins adunate cu toate câştigurile de la runda care a activat Free Spins.

Coin Win

 • Dacă se câștigă Coin Win, jucătorul primește un câștig în fise care este egal cu miza curentă înmulțită cu x15.

Funcţiile jocului

 • Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea funcţiilor.
ButonFuncţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).

Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai jos.

 volume

Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a regla volumul sunetului.

 games rules

Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.

 auto play

Faceți clic pentru a deschide meniul de setări pentru Joc automat și pentru a juca automat. Selectaţi numărul de învârtiri pentru Joc automat sau deschideţi Setări complexe pentru a configura opţiunile de oprire pentru Joc automat.

scroll paytable 

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a derula prin paginile din CASIERIE. Faceţi clic pe butonul x pentru a reveni la joc.

view paytable

Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂȚI.

Opţiuni Setări joc

 • Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din panoul de joc.
 • Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu este disponibil în toate cazinourile).
 • Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
 • Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
 • Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat

 • Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
 • La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
 • [rules string 'RTifBonusFeatureWon' not found]
  '
  . Oprește Jocul automat dacă se câștigă Funcția bonus.
 • Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
 • Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold crește cu suma specificată de dvs.
 • Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold scade cu suma specificată de dvs.
 • Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru Oprire joc automat.
 • Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc, toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei active.
 • Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
 • Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

Informaţii suplimentare

 • Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
  • Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
  • Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
 • În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Câştigul jucătorului

 • Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.3%

Traducerea terminologiei de joc

Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.

Termen în engleză Termen tradus

Wild

Înlocuitor

Bonus

Bonus

Sticky Wild Re-Spins

Re-învârtiri cu înlocuitor lipicios

Fairy Magic Spin

Învârtire magia zânei

Fairy Surprise

Surpriza zânei

Fairy Wild Spin

Învârtirea înlocuitorul zânei

Beware the Wolf Bonus

Bonusul atenție la lup

Free Spins

Învârtiri gratuite

Coin Win

Câștig fise

Jackpot Coin Win

Jackpot Câștig fise

Aplicaţia PokerStars Casino

Aplicaţia PokerStars Casino

Joacă din mers în jocuri PokerStars Casino, cu ajutorul aplicaţiei disponibile pentru descărcare pe dispozitivele iOS şi Android.

Bonus instant de cazino

FAQ jocuri de cazino

Vizitează pagina Bonus instant de cazino pentru a afla cum funcţionează bonusul tău şi cum să-l utilizezi.

FAQ Bonus instant de cazino

FAQ Bonus instant de cazino

Ai întrebări despre unul dintre bonusurile noastre instant de cazino? Verifică vasta noastră secţiune de întrebări frecvente.

Serviciu Clienţi

Support

Serviciul Clienţi PokerStars este disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7 pentru a te ajuta şi poate răspunde oricărei întrebări a cărui răspuns nu poate fi găsit în paginile de Întrebări frecvente.

Jocul pe bani reali

Chip Stack

Fă prima ta depunere de bani reali şi joacă la PokerStars! Depunerile sunt rapide şi sigure.