Regulile jocului Fairytale Legends: Hansel and Gretel™

Ai nevoie de ajutor pentru a juca sloturi online?

Învaţă să joci sloturi online cu ajutorul ghidului nostru simplu. Descoperă secretele, ce înseamnă simbolurile joker şi scatter, jackpoturile progresive şi 243 de metode de câştig, plus multe altele. Citeşte acum.

 • Fairytale Legends: Hansel and Gretel™ este un slot video cu 5 role și 3 rânduri care conține Funcții Aleatorii, Funcții Bonus, Free Spins, Stacked Wild Re-Spins și Substituții Wild.
 • Jocul se joacă cu 10 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori diferite ale fisei.
 • Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
 • Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
 • FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
 • Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pe
 • JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
 • Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de Plată.
 • Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
 • Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
 • Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu valoarea fisei.
 • Câștigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune începând din orice loc de pe linia de miză.
 • Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
 • Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Casieria.
 • Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile cu excepția simbolurilor Bonus.
 • La jocul principal, simbolurile Wild pot să apară doar pe rolele 2 și 4 și suplimentar pe rolele 1 și 5 în timpul Stacked Wild Re-Spin.
 • Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
 • Funcțiile aleatorii și Funcțiile bonus sunt jucate la același nivel al mizei și valoare a fisei ca la runda care le-a activat.
 • La finalul Funcțiilor Aleatorii și Bonus, câștigul total de la aceste funcții este adăugat la runda care a activat funcțiile.
 • La jocul principal și în timpul Free Spins, stivele de simboluri pot să apară pe orice rolă.
 • Toate cele cinci role conțin un număr de poziții adiacente care, la fiecare nouă învârtire, sunt înlocuite aleatoriu cu unul dintre simboluri, cu excepția simbolului cu sigla jocului și a celui Wild.
 • Simbolul selectat aleatoriu apare în stive la începutul fiecărei învârtiri.

Stacked Wild Re-Spin-uri

 • Simbolurile Stacked Wild pot să apară pe rolele 2 și 4 de la jocul principal și suplimentar pe rolele 1 și 5 în timpul Stacked Wild Re-Spin. Simbolurile Stacked Wild pot acoperi toată rola.
 • De fiecare dată când simbolurile Stacked Wild aterizează acoperind toată rola, este acordată o Stacked Wild Re-Spin.
 • Dacă ulterior mai aterizează stive vizibile care acoperă toată rola, sunt acordate mai multe Stacked Wild Re-Spins.
 • Simbolurile Stacked Wild care acoperă toată rola de la învârtirea care a activat Stacked Wild Re-Spin rămân pe aceleași poziții pe role în timpul Stacked Wild Re-Spin.
 • Simbolurile Stacked Wild care aterizează în spatele simbolurilor Stacked Wild nu sunt considerate a fi vizibile.
 • Dacă nu mai sunt vizibile simboluri Stacked Wild care acoperă toată rola, Stacked Wild Re-Spins se încheie.
 • Nu se pot activa Funcții Aleatorii sau Funcții Bonus în timpul Stacked Wild Re-Spin.
 • Dacă la jocul principal aterizează pe role în același timp 3 simboluri Bonus care activează Funcțiile Bonus și simboluri Stacked Wild care activează Stacked Wild Re-Spins, Funcția Bonus este jucată prima.
 • Câștigurile de la Stacked Wild Re-Spins sunt adunate la eventualele câștiguri de la învârtirea inițială.

Funcții aleatorii Funcții aleatorii

 • Cele 3 Funcții Aleatorii sunt: Fairy Wonder Spin, Fairy Surprise și Fairy Wild Spin.
 • Funcțiile aleatorii sunt activate aleatoriu la jocul principal.
 • Funcțiile Aleatorii nu pot fi activate în timpul Stacked Wild Re-Spins sau Free Spins.
 • Funcțiile aleatorii nu pot fi activate simultan cu o Funcție bonus.

Fairy Wonder Spin

 • La această Funcție Aleatorie, apare un cluster format din 5 până la 9 simboluri cu sigla jocului ca o suprapunere pe role timp de o singură învârtire.
 • Clusterul acoperă 3 role și poate începe de la rola 1, 2 sau 3.
 • Rola din mijloc va fi permanent alcătuită din 3 simboluri cu sigla jocului, rolele din stânga și dreapta vor conține fiecare între 1 și 3 simboluri cu sigla jocului.
 • Rola de început a clusterului este aleasă în mod aleatoriu.
 • Nu există Wild-uri pe role în timpul acestei Funcții Aleatorii.

Fairy Surprise

 • Funcția Aleatorie Fairy Surprise este activată aleatoriu în cazul unei situații fără câștiguri la jocul principal.
 • Este selectat aleatoriu un simbol dintre simbolurile de pe role după învârtire. Restul simbolurilor, începând cu simbolurile cu câștig mic, se vor transforma în simbolul selectat până la acordarea unui câștig.
 • Simbolurile Bonus și Wild nu pot fi selectate în timp acestei funcții.

Fairy Wild Spin

 • La această funcție, 2 stive complete cu simboluri Wild pot să apară aleatoriu pe rolele 1, 2, 4 și 5 pe durata învârtirii.
 • După ce rolele se opresc și se achită câștigurile, este acordată o Stacked Wild Re-Spin.
 • Simbolurile Stacked Wild care acoperă toată rola de la învârtirea care a activat Stacked Wild Re-Spin rămân pe aceleași poziții pe role în timpul Stacked Wild Re-Spin.
 • Dacă mai aterizează și alte simboluri Stacked Wild vizibile care acoperă toată rola, sunt acordate mai multe Stacked Wild Re-Spins.
 • Dacă nu mai sunt vizibile simboluri Stacked Wild care acoperă toată rola, Stacked Wild Re-Spins se încheie.

Funcții bonus

 • 3 simboluri Bonus care apar pe rolele 1, 3 și 5 la jocul principal activează una dintre Funcțiile bonus.
 • Pentru a activa o Funcție bonus, jucătorul alege una din cele trei lăzi.
 • Dacă Jocul automat este activat, una dintre lăzi va fi aleasă automat în 7 secunde dacă jucătorul nu intervine.
 • Cele 3 Funcții Bonus sunt: Candy House Bonus, Free Spins și Coin Win.

Candy House Bonus

 • Atunci când este activat Candy House Bonus, jucătorul alege 3 din cele 15 articole.
 • Fiecare articol este egal cu un anumit multiplicator. Valoarea multiplicatorului nu este arătată.
 • După ce a ales cei 3 multiplicatori, jucătorul poate alege să primească valoarea medie a celor 3 multiplicatori sau poate alege unul dintre cei 3 multiplicatori aleși anterior.
 • Valoarea multiplicatorului este arătată după ce jucătorul alege.
 • Valoarea minimă și maximă a multiplicatorilor este între x1,2 și x120 de ori valoarea mizei.
 • La finalul Candy House Bonus, miza este înmulțită cu multiplicatorul ales și după aceea este adăugată la eventualele câștiguri de la runda care a activat Candy House Bonus.

Free Spins

 • Când sunt activate Free Spins, jucătorul primește 10 Free Spins.
 • Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca runda care a activat Free Spins.
 • În timpul Free Spins, 1 simbol Bonus care aterizează pe role acordă 2 Free Spins suplimentare. 2 simboluri Bonus acordă 4 Free Spins suplimentare, iar 3 simboluri Bonus acordă 10 Free Spins suplimentare.
 • La Free Spins, simbolurile Bonus pot să apară doar pe rolele 1, 3 și 5.
 • Când simbolurile Stacked Wild apar acoperind complet rolele 1, 2, 4 sau 5 la Free Spins, este acordată o Stacked Wild Re-Spin.
 • Simbolurile Bonus nu pot să apară pe role în timpul Stacked Wild Re-Spin.
 • Câmpul câştig total include toate câştigurile de la Free Spins adunate cu toate câştigurile de la runda care a activat Free Spins.

Coin Win

 • Dacă se câștigă Coin Win, jucătorul primește un câștig în fise care este egal cu miza curentă înmulțită cu x15.

Funcţiile jocului

 • Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea funcţiilor.
ButonFuncţie
start round

Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).

Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai jos.

volume

Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a regla volumul sunetului.

games rules

Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.

autoplay

Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setări pentru Joc automat şi pentru a juca în modul automat. Selectaţi numărul de învârtiri pentru Joc automat sau deschideţi Setări complexe pentru a configura opţiunile de oprire pentru Joc automat.

scroll paytable

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a derula prin paginile din CASIERIE. Faceţi clic pe butonul x pentru a reveni la joc.

paytable

Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂŢI.

Opţiuni Setări joc

 • Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din panoul de joc.
 • Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu este disponibil în toate cazinourile).
 • Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
 • Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
 • Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat

 • Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
 • La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
 • Dacă câștigați funcția Bonus. Oprește Jocul automat dacă se câștigă Funcția bonus.
 • Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
 • Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold crește cu suma specificată de dvs.
 • Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold scade cu suma specificată de dvs.
 • Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru Oprire joc automat.
 • Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc, toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei active.
 • Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
 • Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

Informaţii suplimentare

 • Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
  • Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
  • Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
 • În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Câştigul jucătorului

 • Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.71%

Translations of Game Terminology

Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.

Termen în engleză Termen tradus

Wild

Înlocuitor

Stacked Wild

Înlocuitor grămadă

Bonus

Bonus

Stacked Wild Re-Spin

Re-Învârtire Înlocuitor Stivuit

Fairy Wonder Spin

Învârtire Minunea Zânei

Fairy Surprise

Surpriza zânei

Fairy Wild Spin

Învârtirea înlocuitorul zânei

Free Spins

Învârtiri gratuite

Coin Win

Câștig fise

Candy House Bonus

Bonus Casa Bomboanelor

Aplicaţia PokerStars Casino

Aplicaţia PokerStars Casino

Joacă din mers în jocuri PokerStars Casino, cu ajutorul aplicaţiei disponibile pentru descărcare pe dispozitivele iOS şi Android.

Bonus instant de cazino

FAQ jocuri de cazino

Vizitează pagina Bonus instant de cazino pentru a afla cum funcţionează bonusul tău şi cum să-l utilizezi.

FAQ Bonus instant de cazino

FAQ Bonus instant de cazino

Ai întrebări despre unul dintre bonusurile noastre instant de cazino? Verifică vasta noastră secţiune de întrebări frecvente.

Serviciu Clienţi

Support

Serviciul Clienţi PokerStars este disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7 pentru a te ajuta şi poate răspunde oricărei întrebări a cărui răspuns nu poate fi găsit în paginile de Întrebări frecvente.

Jocul pe bani reali

Chip Stack

Fă prima ta depunere de bani reali şi joacă la PokerStars! Depunerile sunt rapide şi sigure.