Procesare tranzacţii bani reali şi schimburi valutare

Utilizatorul este de acord cu şi recunoaşte că:

  1. PokerStars va întreprinde eforturi rezonabile pentru a se asigura că depunerile şi retragerile sunt procesate în timp util. Nu oferim nicio garanţie cu privire la perioada de timp necesară pentru a finaliza procesarea. Nu putem fi făcuţi responsabili pentru întârzieri în reţelele bancare, erori din partea procesatorilor sau acţiuni ale altor terţe părţi implicate în procesarea fondurilor, care pot avea ca rezultat întârzieri în procesare, reprocesări sau returnări ale tranzacţiilor sau confiscarea sau îngheţarea de fonduri şi nici nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere reală sau de consecinţă, care apare datorită oricărei întârzieri sau confiscări.

  2. Nu vom fi răspunzători pentru pierderi directe sau derivate din orice plângeri legate de întârzieri sau pierderi rezultate în urma prezentării de date financiare sau personale incorecte, incomplete sau eronate furnizate de către Utilizator la momentul formulării cererii de depunere sau retragere.

  3. Ca obligaţie a licenţei de utilizare PokerStars şi în conformitate cu legislaţia împotriva spălării de bani, Utilizatorii trebuie să fie conştienţi că se poate întâmpla să trebuiască să prezinte documente personale (cum ar fi carte de identitate emisă de autorităţi, extrase bancare şi facturi pentru utilităţi) la cerere pentru ca depunerea sau retragerea lor să fie procesată. Aceasta permite PokerStars să ajute la protecţia Utilizatorului şi previne utilizarea serviciilor PokerStars pentru spălare de bani sau fraudă.

  4. Orice retragere anulată sau refuzată va fi returnată în contul tău în valuta şi suma debitate din contul tău PokerStars cu cererea iniţială de retragere înainte de efectuarea unui eventual schimb valutar.

  5. Orice retragere returnată va fi debitată din contul tău în valuta şi suma creditată în contul tău PokerStars cu cererea iniţială de retragere după efectuarea unui eventual schimb valutar.

  6. PokerStars nu este un birou de schimb valutar. Nu răspundem pentru nicio pierdere datorată diferenţelor de curs valutar.

  7. Ratele de schimb ale PokerStars sunt actualizate pe tot parcursul fiecărei zile şi este răspunderea Utilizatorului să verifice ratele aplicabile în casieria noastră înainte de continua cu orice tranzacţie care implică schimburi valutare. Pentru depuneri şi retrageri în majoritatea valutelor, PokerStars va adăuga un comision special la rata medie a pieţei, furnizată de XE (Source XE). Termenii de utilizare XE pot fi găsiţi la http://www.xe.com/legal/dfs.php (în engleză).

  8. Dacă metoda de depunere nu este una instantanee, rata de schimb aşa cum este descrisă mai sus în secţiunea 7 va fi aplicată atunci când primim confirmarea depunerii din partea procesatorului nostru de plăţi.